NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI OD 2006

 

 

Nacionalni projekti


čiji su nosioci laboratorije Centra:

 

2006-2010: INFEKCIJE intracelularnim mikroorganizmima rastućeg značaja: transmisija, odnos patogen-domaćin, molekularna epidemiologija i klinički značaj (145002) iz oblasti osnovnih istraživanja MNZŽS/MNTR (rukovodilac dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ)

2007: ISPITIVANJE TOKSOPLAZMOZE SVINJA NA LINIJI KLANJA KAO FAKTORA RIZIKA  ZA INFEKCIJU LJUDI, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Uprava za veterinu)  ugovor br. 401-00-13721/06-05 (rukovodilac Dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ)

2011-2019: KONTROLA INFEKCIJA APIKOMPLEKSNIM PATOGENIMA: OD NOVIH MESTA DELOVANjA LEKA DO PREDIKCIJE (III 41019) iz Programa  integralnih i interdisciplinarnih istraživanja MNTR (rukovodilac dr Olgica Đurković-Đaković)

2011-2019: ENZOOTSKI TRANSMISIONI CIKLUSI PATOGENIH MIKROORGANIZAMA KOJE PRENOSE KRPELjI (OI173006), iz programa osnovnih istraživanja MNTR (rukovodilac dr Snežana TOMANOVIĆ)

 

u koje su uključeni istraživači Centra:

 

2011-2019: SINTEZA AMINOHINOLINA I NJIHOVIH DERIVATA KAO ANTIMALARIKA I INHIBITORA BOTULINUM NEUROTOKSINA A (OI 172008) iz Programa osnovnih istraživanja MNTR (rukovodilac dr Bogdan ŠOLAJA)

 

 

 

Međunarodni projekti

 


FP6 projekat:
 

2007-2009: REINFORCEMENT OF THE SERBIAN CENTRE FOR PARASITIC ZOONOSES (CENTAR IZUZETNIH VREDNOSTI ZA PARAZITSKE ZOONOZE SRBIJE) iz Šestog okvirnog programa za istraživanja i tehnološki razvoj Evropske zajednice (FP6-INCO-CT-043702 - SERBPARZOON) (koordinator dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ)

 

SZO kolaborativna studija:
 

2013-2015: EVALUATION OF NIBSC 13/132 AS A CANDIDATE INTERNATIONAL STANDARD FOR ANTI-TOXOPLASMA IgM (WHO International Collaborative Study 505)

 

EFSA projekat:
 

2013-2015: RELATIONS BETWEEN SEROPREVALENCE IN THE MAIN LIVESTOCK SPECIES AND PRESENCE OF TOXOPLASMA GONDII IN MEAT (finansijer European Food Safety Authority* – Evropska agencija za bezbednost hrane) (član konzorcijuma projekta dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ.

             *Pošto EFSA može da finansira samo ustanove unutar EU, naš Centar je subcontractor francuskog partnera (Agence Nationale de Securite d’Aliments et de la Sante, ANSES, Paris, France)

 

ESCMID projekat:

 

2014-2016: REVIEWING PREVENTION MEASURES AND EVALUATING THE BURDEN OF TOXOPLASMOSIS IN TRANSPLANT PATIENTS IN EUROPEAN COUNTRIES (rukovodilac Florence Robert-Gangneux, Rennes, France; partner iz Srbije dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ); finansijer European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

 

 

 

Cost akcije

 

2009-2013: GOAT-PARASITE INTERACTIONS: FROM KNOWLEDGE TO CONTROL (Action FA 0805 – CAPARA). Dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ je član Management Committee-a (MC) akcije

 

2013-2017: EUROPEAN NETWORK FOR NEGLECTED VECTORS AND VECTOR-BORNE INFECTIONS (Action TD 1303 - EURNEGVEC). Dr Snežana Tomanović je član Working Group-a 3 i 4

 

2013-2017: EUROPEAN NETWORK ON TAENIOSIS/CYSTICERCOSIS (Action TD 1302 – CYSTINET). Dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ je član MC akcije, a dr Branko BOBIĆ zamenik člana MC

 

2014-2018: European Network for Foodborne Parasites (Action FA1408 – Euro-FBP). Dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ je član Management Committee-a akcije, a dr Branko BOBIĆ je zamenik

 

 

 

Bilateralni projekti

 

2004-2006: Epidemiologija humane i pseće LAJŠMANIOZE U SRBIJI. ISPITIVANJE VEKTORSKOG KAPACITETA FLEBOTOMINA (DIPTERA: PSYCHODIDAE) SAKUPLJENIH U ENDEMSKIM ŽARIŠTIMA iz programa Grčka-Jugoslavija – Zajednički istraživački i tehnološki programi  Saveznog ministarstva za nauku i životnu sredinu (glavni istraživač Dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ)

 

2008-2010: EPIZOOTIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA LAJŠMANIOZE U HRVATSKOJ I SRBIJI. DISTRIBUCIJA VEKTORA NA NEENZOOTSKOM PODRUČJU I SEROLOŠKI MONITORING PASA iz programa Hrvatska-Srbija – program naprednih akcija, SNS (znanjem do napretka i stabilnosti) MNTR (glavni istraživač dr Vladimir IVOVIĆ)

 

2010-2011: DISTRIBUCIJA GENOSPECIJESA Borrelia burgdorferi sensu lato, UZROČNIKA LAJMSKE BOLESTI U SLOVENIJI I SRBIJI. Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Srbije i Slovenije (glavni istraživač dr Snežana TOMANOVIĆ)

 

2010-2011: MOLECULAR DIAGNOSIS AND GENOTYPIC CHARACTERIZATION OF TOXOPLASMA GONDII ISOLATES FROM HUMANS AND ANIMALS IN SERBIA AND FRANCE. Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Srbije i Francuske (glavni istraživač dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ)

 

2010-2011: MOLECULAR DIAGNOSIS AND GENOTYPIC CHARACTERIZATION OF HUMAN TOXOPLASMA GONDII ISOLATES IN HUNGARY AND SERBIA. Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Srbije i Mađarske (glavni istraživač dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ)

 

2013-2015: EPIDEMIOLOGICAL RISK MODELS FOR VECTOR BORNE DISEASES IN A CHANGING WORLD. THE CASE STUDY OF MOSQUITO AND TICK-BORNE DISEASE UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF HABITAT INTEGRITY, ENVIRONMENT AND CLIMATE. Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Srbije i Italije (Nosilac projekta Dr Duško ĆIROVIĆ, BF BU; članovi Centra Dr Snežana TOMANOVIĆ, Sanja ĆAKIĆ i Darko MIHALJICA su članovi projektnog tima)

 

2016-2017: ZNAČAJ DIVLJIH KARNIVORA KAO DOMAĆINA I REZERVOARA KRPELJA I KRPELJIMA PRENOSIVIH PATOGENA U AUSTRIJI I SRBIJI. Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Srbije i Austrije (glavni istraživač dr Snežana TOMANOVIĆ)

 

2018-2019:  TOXOPLASMOSIS IN HSC TRANSPLANT RECIPIENTS: HOW TO IMPROVE PREVENTION AT A REASONABLE COST? Međuvladin program naučno-tehnološke saradnje između Srbije i Francuske "Pavle Savić" (glavni istraživač dr Olgica ĐURKOVIĆ-ĐAKOVIĆ)

 

TRilateralni projekAT

 

2016-2017: Projekat saradnje Francuske, Rumunije i Srbije „Doktorski seminari“, koji je finansirala Agence Universitaire de Francophonie (AUF) u kome sa srpske strane učestvuju saradnici Centra dr Olgica Đurković-Đaković i Jelena Srbljanović (kao doktorant i mentor).

Odbrana doktorske disertacije J. SRBLJANOVIĆ

 

Saradnik CIV Jelena Srbljanović braniće svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: „Ispitivanje antimalarijskog potencijala novosintetisanih aminohinolina u in vitro i in vivo sistemima“ u sredu, 10.10.2018., u 11 časova u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

 

 

civ kao domaćin:

 

Cystinet conference
03.11.2015 - 04.11.2015

 

www.cystinetconference.org