LjuDI

Olgica Đurković-Đaković

Olgica Đurković-Đaković

Rukovodilac CIV za zoonoze prenošene hranom i vektorima

Rukovodilac Nacionalne Referentne Laboratorije (NRL) za toksoplazmozu

Predsednik Naučnog veća IMI
Generalni sekretar Evropske federacije parazitologa (2016-danas)

Datum rođenja:  19.04.1956., mesto rođenja: Beograd

 

1980. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1988. mr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1990. dr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Aleksandra Nikolić

Aleksandra Nikolić

Član Naučnog veća IMI (1994-2017)
Šef laboratorijskog rada u NRL za toksoplazmozu
Član Veća naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu (2010-2017)

Godina i mesto rođenja: 1952.,  Zagreb

 

1980. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1989. mr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1994.  dr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Branko Bobić

Branko Bobić

Član Naučnog veća IMI od 1996

Član Upravnog odbora IMI od 2008-2018

Godina i mesto rođenja: 1960., Beograd

 

1987. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1995. mr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2002. dr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Snezana Tmanovic

Snežana Tomanović

Rukovodilac Grupe za medicinsku entomologiju

Član Upravnog odbora IMI od 2014-2018

Pomoćnik direktora za naučnioistraživački rad IMI

Godina i mesto rođenja: 1972., Novi Sad

 

1996.  Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

2004. mr sc. biol. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

2009. dr sc. biol. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Ivana Klun

Ivana Klun

Član Naučnog veća IMI od 2017

Godina i mesto rođenja: 1967., Beograd

 

1996. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2005. mr sc. vet. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2010. specijalizacija iz parazitologije i parazitskih bolesti, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2014. dr sc. vet. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više  

Tijana Štajner (rođ. Živković)

Tijana Štajner (rođ. Živković)

Član Naučnog veća IMI od 2018

Godina i mesto rođenja: 1980., Beograd

 

2006. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2016. dr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2019. specijalista Mikrobiologije sa parazitologijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Gorana Veinović

naučni saradnik

Godina i mesto rođenja: 1981., Prijedor

 

2008. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013. dr sc. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

 

Darko Mihaljica

Darko Mihaljica

istraživač saradnik

Godina i mesto rođenja: 1982., Beograd

 

2001. Zemunska gimnazija, prirodno-matematički smer

2010.Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer: molekularna biologija i fiziologija, izborna oblast: Eksperimentalna biomedicina

2017. dr sc. biol. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Sanja Ćakić

istraživač saradnik

Datum i mesto rođenja:  28.05.1983., Zadar

 

2009. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer: Biologija, izborna oblast: Mikrobiologija

2010 (jul-august) Letnja škola „Pathogens, Parasites and their Hosts Ecology, Molecular Interactions and Evolution of Animals, Plants and their Antagonists“ Univerzitet Hohenhajm, Štutgart

2010-danas: doktorske studije, Biološki Fakultet, Univerzitet u Beogradu, modul: Mikrobiologija

 

Saznajte više

Aleksandra Uzelac

Aleksandra Uzelac

istraživać saradnik

Datum i mesto rođenja: 24.05.1978., Beograd

 

2001. Rutgers University, Cook College, New Brunswick, NJ, USA

2002-2004. Master studije, program: Mikrobiologija i molekularna genetika, Rutgers University, The Graduate School of New Brunswick, NJ, USA

2021. dr sc. biol. Biološki Fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više  

Vitomir Đokić

istraživač saradnik

Godina i mesto rođenja: 1984., Beograd

 

2009. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2012-danas doktorske studije u komentorstvu, Biološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (Grupa: Imunobiologija) i Univerzitet Paris VI „Pierre et Marie Curie“ (Doktorska škola: nauka o kompleksnosti života)

 

Saznajte više

Ratko Sukara

istraživač  saradnik

Godina i mesto rođenja: 1987., Jajce

 

2012. Fakultet veterinarske medicine univerziteta u Beogradu.

2012-danas: doktorske studije, Fakultet veterinarske medicine univerziteta u Beogradu.

 

Saznajte više  

Jelena Srbljanović

Jelena Srbljanović

istraživač saradnik

Datum i mesto rođenja: 23.12.1987., Beograd

 

2011. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2018. dr sc. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više  

Vladimir Ćirković

istraživač pripravnik
Irena Rajnpreht

Irena Rajnpreht

istraživač pripravnik

Datum i mesto rođenja: 27.06.1987., Beograd

 

2013. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013-danas: Doktorske akademske studije, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (modul-imunobiologija)

 

Saznajte više

Neda Bauman (rođ. Konstantinović)

istraživač pripravnik

Olivera Lijeskić

istraživač pripravnik

SPOLJNI SARADNICI

 

 

Saradnici na projektima MPNTR


Prof. dr Đorđe Jevtović

INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

III 41019

M145002 (2006-2010)

M1474 (2002-2006)

 

Dr sc. Zorica Dakić

INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

III 41019

 

Doc. dr Aleksandar Trbović

Institut za patološku fiziologiju, MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

III 41019

M145002 (2006-2010) MNTR

 

Prof. dr Slavica Knežević-Ušaj

Katedra za patologiju MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU

III 41019

M145002 (2006-2010)

M1474 (2002-2006)

 

Prof. dr Bogdan Šolaja

Katedra za organsku hemiju HEMIJSKI  FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

III 41019

 

Dr Dejan Opsenica, naučni savetnik

INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU (IHTM) UNIVERZITETA U BEOGRADU

III 41019

 

Prof. dr Milorad Pavlović

KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

III 41019 (2011-2015)

 

Prof. dr Dragana Kovačević Pavićević

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI KCS

III 41019 (2011-2015)

 

Prof. dr Sofija Katić-Radivojević

Katedra za parazitologiju, FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU

III 41019      (2011-2015)
M145002      (2006-2010)
M1474          (2002-2006)

 

Dr Željko Radulović, naučni saradnik
Department of Veterinary Pathobiology,

COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE, TEXAS A&M UNIVERSITY, USA
OI 173006 (2011-2014)
 
Dr Elizabeta Ristanović, viši naučni saradnik
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA BEOGRAD
OI173006 (2011-2015)
 
Doc. dr Duško Ćirović
BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
OI173006 (2011-2015)
 
Dr Dragana Marković, naučni saradnik
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA UNIVERZITETA U BEOGRADU
OI173006 (2011-2015)
 
Aleksandra Penezić, istraživač saradnik
BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
OI173006 (2011-2015)
 
Jelena Burazerović, istraživač saradnik
BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
OI173006 (2011-2015)

 

 

Saradnici na međunarodnim projektima:

 

Doc. dr Aleksandar Trbović

Institut za patološku fiziologiju MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

FP6-INCO-CT-2006-043702–SERBPARZOON

 

Prof. dr Olga Dulović

INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

COST akcija TD1302 – CYSTINET

 

Dr sc. Zorica Dakić

INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

COST akcija TD1302 – CYSTINET