uspešno završen BILAteralni projekat iz programa francusko-srpske saradnje "pavle saviĆ"

 

          

 

   

 

  

    

 

 

uspešno završen auf projekat

 

                      

 

 

 

 

 

NAGRADE I PRIZNANJA

 

 

Nagrada grada Beograda za 2012. godinu za monografiju “Krpelji (Acari: Ixodidae, Argasidae) Srbije” autora Marije Milutinović, Željka Radulovića, Snežane Tomanović i Zlatibora Petrovića (u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti)

 

Od 2009. godine u Institutu za medicinska istraživanja uvedene su godišnje nagrade za naučnoistraživački rad, i to:

Nagrada „Dr Jovan Vučo“ za najbolji rad većinski izveden na Institutu,

Nagrada „Dr Vera i Dušan Kentera“ za najbolji rad mladog istraživača (istraživača do 35 godina starosti do izbora u zvanje naučni saradnik)

 

Najbolji rad se određuje na osnovu pozicije časopisa u kome je rad objavljen u svojoj naučnoj oblasti na ISI listi (percentile) i/ili njegovog faktora uticaja (impact faktor).

 

Članovima Centra su u proteklom periodu dodeljene:

3 nagrade „Dr Jovan Vučo“ (za 2010., 2011. i 2013. godinu)

3 nagrade „Dr Vera i Dušan Kentera“ (za 2010., 2011. i 2017. godinu)

 

Young Scientist Award Evropske federacije parazitologa za rad: „The antimalarial potential of novel aminoquinolines enhanced by adamantane as a carrier“ prezentovan na European Multicolloquium of Parasitology (EMOP) XII, Turku, Finska, 20-24. 07.2016. — dobitnik Jelena Srbljanović

 

Young Scientist Award Evropske federacije parazitologa za rad: „Toxoplasma gondii genotypes in humans and animals in Serbia“ prezentovan na European Multicolloquium of Parasitology (EMOP) XI, Cluj-Napoca, Rumunija, 25-29. 07.2012. — dobitnik Marija Marković

 

Pohvalnica Medicinskog fakulteta UB za rezultate doktorske disertacije objavljene u časopisima sa JCR liste kumulativnog IF > 5 — dobitnik dr sc. Tijana Štajner (jul 2017.)

 

 

Travel grants za mlade istraživače

 

Stipendija ESCMID za učešće na kursu ''Infectious diseases in pregnant women, fetuses and newborns’’ na Univerzitetu u Bolonji, Bertinoro, Italija, 2010 — dobitnik Tijana Štajner

 

Grant za trening kurs „New methods in Parasitology: Tick-borne disease research and targeted selective anthelmintic treatment“, Minhen, Nemačka, novembar/decembar 2013 — dobitnik Ratko Sukara

 

Grant DPS-a mladom istraživaču za učestvovanje na Danima preventivne medicine Niš, 2013 — dobitnik Tijana Štajner

 

Stipendija Erasmus Mundus Action 2, Basileus project – razmena studenata doktorskih studija u trajanju od šest meseci u 2014. — dobitnik Sanja Ćakić

 

ITC Grant COST programa EU za učešće na XIV međunarodnom kongresu parazitologa Daegu, Južna Koreja, 2018  — dobitnik Aleksandra Uzelac

 

 

Odbrana doktorske disertacije J. SRBLJANOVIĆ

 

Saradnik CIV Jelena Srbljanović braniće svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: „Ispitivanje antimalarijskog potencijala novosintetisanih aminohinolina u in vitro i in vivo sistemima“ u sredu, 10.10.2018., u 11 časova u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

 

 

civ kao domaćin:

 

Cystinet conference
03.11.2015 - 04.11.2015

 

www.cystinetconference.org

 

 

 
 

nagrada evropskog udruženja  parazitologa

 

Jelena Srbljanović jedan je od (samo) dva dobitnika EFP nagrade za mlade naučnike na XII EMOP-u održanom 20-24. jula 2016. u Turkuu, Finska, za rad "The antimalarial potential of novel aminoquinolines enhanced by adamantane as a carrier".   ČESTITAMO !