Laboratorija za molekularnu biologiju (LMD)

 

(dijagnostiku i istraživanja)Laboratorija za molekularnu dijagnostiku je najmlađa laboratorija Centra, formirana zahvaljujući sredstvima FP6 projekta 043702 SERBARZOON 2007. godine radi podrške istraživanjima na molekularnom nivou. U Laboratoriji se primenjuju razne tehnike zasnovane na PCR-u, te se u skladu sa GLP standardima sastoji se od tri nezavisne jedinice: jedinice za ekstrakciju nukleinskih kiselina, ‘čiste sobe’ (zabranjen unos DNK) i prostorije sa instrumentima, pri čemu segregacija na jedinice smanjuje mogućnost unakrsne kontaminacije izmedju procesuiranih uzoraka. Opremljena je najsavremenijim laboratorijskim nameštajem kao i svom opremom potrebnom za rad u oblasti molekularne biologije uključujući molekularnu dijagnostiku, genotipizaciju dokazanih uzročnika i ekspresiju gena u humanim materijalima kao i u eksperimentalnim uslovima.

 

U stalnoj su primeni konvencionalne (klasični, "nested", RT-PCR) i real time qPCR tehnike, kao što je izolacija celokupne DNK i RNK, i detekcija kseno-agenasa. U oblasti medicinske parazitologije na ovim su metodama zasnovani detekcija Toxoplasma gondii, Plasmodium spp., Trichinella spp. i drugih parazita u uzorcima različitih bioloških materijala ljudskog ili životinjskog porekla, a u oblasti medicinske entomologije  istraživanja biologije vektora i detekcija i karakterizacija vektorski prenosivih patogena u vektorima i rezervoarima.

 

Detekcija specifične DNK parazita Toxoplasma gondii obavlja se primenom savremene TaqMan® platforme. Kontrola kvaliteta molekularne dijagnostike (osetljivosti i specifičnosti) u NRL Toxo procenjuje se učestvovanjem u godišnjem testiranju koje obavlja nezavisni centar za kontrolu kvaliteta molekularne dijagnostike (QCMD) u Glasgow-u u Škotskoj (www.qcmd.org). Od 2012. godine, naša laboratorija ostvaruje 100% uspeha u detekciji DNK T. gondii u test uzorcima.  Dijagnostička metoda koja se primenjuje u našoj laboratoriji omogućava detekciju DNK koja je ekvivalentna prisustvu jednog jedinog jednom parazita T. gondii u 1ml uzorka.

 

Osim saradnicima Centra, Laboratorija je otvorena i drugim saradnicima Instituta i šire, te su na ovaj način u punoj meri iskorišćeni njeni kapaciteti, a na zadovoljstvo biomedicinske naučne zajednice u našoj sredini.

Odbrana doktorske disertacije J. SRBLJANOVIĆ

 

Saradnik CIV Jelena Srbljanović braniće svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: „Ispitivanje antimalarijskog potencijala novosintetisanih aminohinolina u in vitro i in vivo sistemima“ u sredu, 10.10.2018., u 11 časova u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

 

 

civ kao domaćin:

 

Cystinet conference
03.11.2015 - 04.11.2015

 

www.cystinetconference.org