LjuDI

Snezana Tmanovic

Snežana Tomanović

Rukovodilac CIV za zoonoze prenošene hranom i vektroima

Rukovodilac Grupe za medicinsku entomologiju

Član Upravnog odbora IMI od 2014-2018

Godina i mesto rođenja: 1972., Novi Sad

 

1996.  Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

2004. mr sc. biol. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

2009. dr sc. biol. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Branko Bobić

Branko Bobić

Rukovodilac Grupe za mikrobiologiju sa parazitologijom

Član Naučnog veća IMI

Član Upravnog odbora IMI od 2008-2018

Godina i mesto rođenja: 1960., Beograd

 

1987. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1995. mr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2002. dr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Saša Radovanović

Direktor IMI od 2023.

Član Naučnog veća IMI od 1998.

Godina i mesto rođenja: 1966., Leskovac

 

1992. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1996. mr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2002. dr sc. med. Medical faculty, Umea University, Umea, Sweden

 

Saznajte više

Ivana Klun

Ivana Klun

Član Naučnog veća IMI od 2017

Generalni sekretar Društva parazitologa Srbije od 2012

Godina i mesto rođenja: 1967., Beograd

 

1996. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2005. mr sc. vet. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2010. specijalizacija iz parazitologije i parazitskih bolesti, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2014. dr sc. vet. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više  

Tijana Štajner (rođ. Živković)

Tijana Štajner (rođ. Živković)

Rukovodilac NRL za toksoplazmozu od 2021

Član Naučnog veća IMI od 2018

Godina i mesto rođenja: 1980., Beograd

 

2006. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2016. dr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2019. specijalista Mikrobiologije sa parazitologijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Gorana Veinović

naučni saradnik

Godina i mesto rođenja: 1981., Prijedor

 

2008. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013. dr sc. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

 

Darko Mihaljica

Darko Mihaljica

naučni saradnik

Godina i mesto rođenja: 1982., Beograd

 

2001. Zemunska gimnazija, prirodno-matematički smer

2010. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer: molekularna biologija i fiziologija, izborna oblast: Eksperimentalna biomedicina

2017. dr sc. biol. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Jelena Srbljanović

Jelena Srbljanović

naučni saradnik

Datum i mesto rođenja: 23.12.1987., Beograd

 

2011. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2018. dr sc. Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više  

Ratko Sukara

naučni saradnik

Godina i mesto rođenja: 1987., Jajce

 

2012. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2019. dr sc. vet. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više  

Aleksandra Uzelac

Aleksandra Uzelac

naučni saradnik

Datum i mesto rođenja: 24.05.1978., Beograd

 

2001. Rutgers University, Cook College, New Brunswick, NJ, USA

2002-2004. Master studije, program: Mikrobiologija i molekularna genetika, Rutgers University, The Graduate School of New Brunswick, NJ, USA

2021. dr sc. biol. Biološki Fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više  

Vladimir Ćirković

naučni saradnik

Datum i mesto rođenja: 05.07.1987., Šabac

 

2015. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu

2022. dr sc. ecol. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Valentina Ćirković

naučni saradnik

Datum i mesto rođenja 07.05.1985., Čačak

 

2010. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

2018. dr sci med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Neda Bauman (rođ. Konstantinović)

istraživač saradnik

Godina i mesto rođenja: 1990., Beograd

 

2015. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2016. doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (modul Mikrobi i infekcija)

2021. specijalista Mikrobiologije sa parazitologijom, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Olivera Lijeskić

istraživač saradnik

 

Godina i mesto rođenja: 1994., Beograd

 

2019. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2019. doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (modul Mikrobi i infekcija)

 

Saznajte više

Irena Rajnpreht

Irena Rajnpreht

istraživač pripravnik

Datum i mesto rođenja: 27.06.1987., Beograd

 

2013. Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

2013-danas: Doktorske akademske studije, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (modul-imunobiologija)

 

Saznajte više

Olgica Đurković-Đaković

Olgica Đurković-Đaković

Osnivač Centra
Predsednik Evropske federacije parazitologa (2021-danas)

Datum rođenja:  19.04.1956., mesto rođenja: Beograd

 

1980. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1988. mr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1990. dr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

Aleksandra Nikolić

Aleksandra Nikolić

Član Naučnog veća IMI (1994-2017)
Član Veća naučnih oblasti medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu (2010-2017)

Godina i mesto rođenja: 1952.,  Zagreb

 

1980. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1989. mr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1994.  dr sc. med. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Saznajte više

SPOLJNI SARADNICI

 

 

Saradnici na projektima MPNTR


Prof. dr Đorđe Jevtović

INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

III 41019

M145002 (2006-2010)

M1474 (2002-2006)

 

Dr sc. Zorica Dakić

INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

III 41019

 

Doc. dr Aleksandar Trbović

Institut za patološku fiziologiju, MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

III 41019

M145002 (2006-2010) MNTR

 

Prof. dr Slavica Knežević-Ušaj

Katedra za patologiju MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU

III 41019

M145002 (2006-2010)

M1474 (2002-2006)

 

Prof. dr Bogdan Šolaja

Katedra za organsku hemiju HEMIJSKI  FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

III 41019

 

Dr Dejan Opsenica, naučni savetnik

INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU (IHTM) UNIVERZITETA U BEOGRADU

III 41019

 

Prof. dr Milorad Pavlović

KLINIKA ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

III 41019 (2011-2015)

 

Prof. dr Dragana Kovačević Pavićević

KLINIKA ZA OČNE BOLESTI KCS

III 41019 (2011-2015)

 

Prof. dr Sofija Katić-Radivojević

Katedra za parazitologiju, FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU

III 41019      (2011-2015)
M145002      (2006-2010)
M1474          (2002-2006)

 

Dr Željko Radulović, naučni saradnik
Department of Veterinary Pathobiology,

COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE, TEXAS A&M UNIVERSITY, USA
OI 173006 (2011-2014)
 
Dr Elizabeta Ristanović, viši naučni saradnik
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA BEOGRAD
OI173006 (2011-2015)
 
Doc. dr Duško Ćirović
BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
OI173006 (2011-2015)
 
Dr Dragana Marković, naučni saradnik
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA UNIVERZITETA U BEOGRADU
OI173006 (2011-2015)
 
Aleksandra Penezić, istraživač saradnik
BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
OI173006 (2011-2015)
 
Jelena Burazerović, istraživač saradnik
BIOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
OI173006 (2011-2015)

 

 

Saradnici na međunarodnim projektima:

 

Doc. dr Aleksandar Trbović

Institut za patološku fiziologiju MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

FP6-INCO-CT-2006-043702–SERBPARZOON

 

Prof. dr Olga Dulović

INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

COST akcija TD1302 – CYSTINET

 

Dr sc. Zorica Dakić

INSTITUT ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI "DR K. TODOROVIĆ" KCS

COST akcija TD1302 – CYSTINET

 

Članovi centra

 

RUKOVODILAC CENTRA:


 

ČLANOVI CENTRA:

 

 

  • Olgica Đurković-Đaković (osnivač Centra; u penziji od 2021.)